Module Điều khiển ứng dụng là Module tuỳ chọn cho AppTeng App giúp bạn tuỳ chỉnh các ứng dụng cho các nhu cầu chuyên biệt trong Công ty của mình. Đây là các Module Tuỳ chọn, có nghĩa là bạn có thể tự quyết định bổ sung hoặc không trên ứng dụng của mình.

Bạn đang Quản trị ứng dụng từ trình duyệt Web trên máy tính để bàn ? Bạn muốn thay đổi điều đó ? Module Điều khiển ứng dụng 

Các tính năng chính :

Cho phép bạn quản lý ứng dụng của bạn trực tiếp từ Điện thoại di động mà không cần truy cập Bảng điều khiển của Siberian.

Những lợi ích cho chủ sở hữu ứng dụng là gì?

  • Gửi Thông báo đẩy trực tiếp từ điện thoại.
  • Thêm hình ảnh trực tiếp từ Camera di động và quản lý Thư viện ảnh
  • Thêm, xóa và sửa đổi Module giảm giá của bạn
  • Thêm, xóa và sửa đổi Sự kiện trong Lịch ứng dụng của bạn
  • Thêm, xóa và sửa đổi Tin tức trong Module Mạng xã hội của bạn
  • Xem số liệu thống kê cuối cùng của Ứng dụng của bạn (nếu Module Bá0 cáo được cài đặt, bạn cũng có thể xem dữ liệu từ Module Báo cáo )
    và nhiều tính năng khác trong các bản cập nhật tiếp theo.

Chi phí bổ sung Module là 12.000.000 đồng / năm / tài khoản

Đăng ký triển khai Module này trên ứng dụng

Liên hệ với chúng tôi qua các kênh dưới đây để triển khai ngay.

Mở yêu cầu mới ngay

Gửi Email

Nhập tên đầy đủ của bạn
Nhập số điện thoại có thể liên hệ được với bạn.
Nhập địa chỉ Email có thể liên hệ được với bạn
Nhập các yêu cầu của bạn tại đây, cố gắng càng chi tiết càng tốt....

Tại Hà Nội

234 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm

Điều hướng bản đồ