Module Email & Thông báo đẩy tự động là Module tuỳ chọn cho AppTeng App giúp bạn tuỳ chỉnh các ứng dụng cho các nhu cầu chuyên biệt trong Công ty của mình. Đây là các Module Tuỳ chọn, có nghĩa là bạn có thể tự quyết định bổ sung hoặc không trên ứng dụng của mình.

Các tính năng chính :

Module này cho phép bạn gửi thông báo đẩy & Email tự động dựa trên hành động và sự kiện của người dùng. Ngoài ra, nhờ giao diện với các hệ thống Email Marketing phổ biến nhất (Mailchimp, Kartra, Sendblue), cho phép bạn nhập dữ liệu ứng dụng người dùng vào danh sách gửi thư của mình dựa trên các kích hoạt cụ thể. 

Hệ thống có thể quản lý một kênh hoàn chỉnh (chuỗi tự động dựa trên Email và Email chậm trễ trong vài ngày hoặc vài giờ) bắt đầu từ các kích hoạt sau:
  • Cài đặt ứng dụng (mới)
  • Người dùng đăng ký mới
  • Đơn đặt hàng mới được đặt trên Module Thương mại điện tử
  • Phiếu giảm giá đầu tiên được sử dụng
  • Thẻ khách hàng VIP đầu tiên (và thẻ khách hàng) được sử dụng
  • Trang đích Optin (mới)
Việc tích hợp hoàn toàn với các công cụ tiếp thị phổ biến nhất như:
  • www.mailchimp.com
  • www.kartra.com
  • www.seinatingblue.com (miễn phí)
Cho phép tạo các kênh Email và Thông báo đẩy mạnh mẽ dựa trên sở thích và hành vi của người dùng.
Bạn cũng có thể tạo các trang Website đích và sử dụng nút OPTIN nội bộ của Module này để bắt đầu một chuỗi Email. Trên thực tế, Module này là một giải pháp thay thế đơn giản nhưng mạnh mẽ cho MailChimp và các giải pháp tương tự.

Email & Thông báo đẩy tự động là một cuộc cách mạng trong tự động hóa tiếp thị, nó cho phép bạn tích hợp ứng dụng với các kênh nâng cao của mình và tận dụng kênh truyền thông của Thông báo đẩy.

Chi phí bổ sung Module là 25.000.000 đồng / năm / tài khoản

Đăng ký triển khai Module này trên ứng dụng

Liên hệ với chúng tôi qua các kênh dưới đây để triển khai ngay.

Mở yêu cầu mới ngay

Gửi Email

Nhập tên đầy đủ của bạn
Nhập số điện thoại có thể liên hệ được với bạn.
Nhập địa chỉ Email có thể liên hệ được với bạn
Nhập các yêu cầu của bạn tại đây, cố gắng càng chi tiết càng tốt....

Tại Hà Nội

234 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm

Điều hướng bản đồ