Module Nhắc việc là Module tuỳ chọn cho AppTeng App giúp bạn tuỳ chỉnh các ứng dụng cho các nhu cầu chuyên biệt trong Công ty của mình. Đây là các Module Tuỳ chọn, có nghĩa là bạn có thể tự quyết định bổ sung hoặc không trên ứng dụng của mình.

App Module Nhắc việc giúp bạn thiết lập một tính năng hữu ích trong ứng dụng của bạn. Module cho phép tạo lời nhắc tùy chỉnh bên trong ứng dụng của bạn.

Ví dụ kịch bản sử dụng là nha sĩ, người muốn ghi nhớ lịch khám răng hàng năm của khách hàng. Hoặc kế toán viên cần nhắc ngày cố định hoặc định kỳ để thanh toán công nợ......

Để làm điều đó, Nha sĩ sẽ tạo Ghi nhớ bên trong bảng điều khiển ứng dụng của bạn, ví dụ như Ghi nhớ nhắc việc sau 365 ngày kể từ ngày hiện tại. Sau khi Nhắc việc được tạo, anh ta có thể in Mã QR.

Sau đó, đối với mỗi bệnh nhân, anh ta sẽ yêu cầu họ quét Mã QR và ứng dụng sẽ tự động tạo ra Gji nhớ mới về lịch định kỳ kiểm tra răng sau 365 ngày kể từ ngày khách hàng quét mã QR.

Module này cũng cho phép Người dùng tạo lời nhắc cá nhân của họ bên trong ứng dụng.

Các tính năng chính :

Tạo Ghi nhớ nhắc việc không giới hạn dựa trên

  • Số ngày nhất định sau khi quét QR
  • Vào một ngày cụ thể
  • Đặt nhắc nhở trước bằng thông báo đẩy: 1 giờ trước, 2 giờ trước, 3 giờ trước, 1 ngày trước, 2 ngày trước, 3 ngày trước. Bạn có thể chọn một hoặc tất cả chúng.
  • Đặt nếu đó là lời nhắc Một lần hoặc lời nhắc Nhiều lần
  • Đặt nếu lời nhắc là hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm.

Tùy chỉnh Thông báo đẩy nhắc nhở với Tiêu đề, Văn bản, Hình ảnh và liên kết đến tính năng hoặc trang web của riêng bạn.

Bạn có thể chọn tất cả các Mẫu nhắc việc, tạo lại Mã QR và sửa đổi chúng theo ý muốn.

Module cho phép bạn xem và chọn tất cả các lời nhắc hoạt động hiện tại.

Có thể tùy chỉnh Icon của Module

Chi phí bổ sung Module là 7.000.000 đồng / năm / tài khoản

Đăng ký triển khai Module này trên ứng dụng

Liên hệ với chúng tôi qua các kênh dưới đây để triển khai ngay.

Mở yêu cầu mới ngay

Gửi Email

Nhập tên đầy đủ của bạn
Nhập số điện thoại có thể liên hệ được với bạn.
Nhập địa chỉ Email có thể liên hệ được với bạn
Nhập các yêu cầu của bạn tại đây, cố gắng càng chi tiết càng tốt....

Tại Hà Nội

234 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm

Điều hướng bản đồ