Module Webhook là Module tuỳ chọn cho AppTeng App giúp bạn tuỳ chỉnh các ứng dụng cho các nhu cầu chuyên biệt trong Công ty của mình. Đây là các Module Tuỳ chọn, có nghĩa là bạn có thể tự quyết định bổ sung hoặc không trên ứng dụng của mình.

Module Webhook là một Module nâng cao dành cho các Nhà phát triển kỹ thuật muốn kết nối dữ liệu ứng dụng tới 1500+ nền tảng của bên thứ ba như Google sheet, Mailchimp, CRM.....

Dữ liệu của bạn ngay lập tức và tự động được gửi tới các nền tảng khác mà không cần một dòng mã. Gửi dữ liệu ứng dụng của bạn vào bất kỳ URL nào mà không cần viết một dòng mã.

Module Webhook sẽ tự động gửi từ ứng dụng di động của bạn khi xảy ra hành động cụ thể, ví dụ Module sẽ gửi dữ liệu hồ sơ người dùng đến bất kỳ API / URL nào khi người dùng đăng ký.

Các tính năng chính :

Các tính năng :

  • Hoạt động vô tận với hơn 1500 ứng dụng như Google sheet, Mailchimp, CRM, v.v. mà không cần viết một dòng mã.
  • Dữ liệu được gửi dưới dạng yêu cầu POST đến bất kỳ URL nào được đề cập.
  • Tích hợp với tất cả các móc AppTeng có sẵn.
  • Bạn có thể gửi dữ liệu hồ sơ người dùng nếu bạn đang sử dụng Module hồ sơ tùy chỉnh
  • Bạn có thể gửi dữ liệu đã gửi Form nếu bạn đang sử dụng Module Form
  • Bạn có thể gửi tới URL công khai hoặc điểm cuối được bảo vệ bằng Basic Auth.
  • Bạn có thể thiết lập một hoặc nhiều điểm cuối với các sự kiện khác nhau.

Móc / Sự kiện có sẵn là gì?
Hiện tại chúng tôi hỗ trợ các móc bên dưới nhưng có thể dễ dàng tích hợp với bất kỳ sự kiện / Module nào khác với một dòng mã, liên hệ với chúng tôi để biết các yêu cầu như vậy.

Danh sách có thể được cập nhật và các móc tùy chỉnh có thể được thêm bởi các Module của bên thứ ba.

“Mobile.register”
“mobile.register.error”
“mobile.register.success”
“mobile.login”
“mobile.login.error”
“mobile.login.success”
“mobile.logout”
“mobile.logout.success”
“mobile.profile.success”
“mobile.awesomeforms.create.success”
“mobile.awesomeforms.update.success”
“mobile.panicbutton.success”,
“loyalty_card.validate”,
“loyalty_card.complete”,
“form2.submit” ,
“form2.submit.success”,
“form2.submit.error”,
“commercepro.order.success”,
“commercepro.order.error”,

Chi phí bổ sung Module là 7.000.000 đồng / năm / tài khoản

Đăng ký triển khai Module này trên ứng dụng

Liên hệ với chúng tôi qua các kênh dưới đây để triển khai ngay.

Mở yêu cầu mới ngay

Gửi Email

Nhập tên đầy đủ của bạn
Nhập số điện thoại có thể liên hệ được với bạn.
Nhập địa chỉ Email có thể liên hệ được với bạn
Nhập các yêu cầu của bạn tại đây, cố gắng càng chi tiết càng tốt....

Tại Hà Nội

234 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm

Điều hướng bản đồ