Bảng giá Nền tảng tạo và Quản trị ứng dụng Android – iOS

Khám phá 3 tháng

Bạn có 2 ứng dụng trên cả iOS và Android

Thanh toán 3 tháng

 • Không hạn chế giao diện và Module
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Tạo tự động file .APK (Android) và .IPA (iOS)
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày

299.000 đ / tháng

Đăng ký ngay

Cơ bản

Bạn có 2 ứng dụng trên cả iOS và Android.

Thanh toán hàng năm

 • Không hạn chế giao diện và Module
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Tạo tự động file .APK (Android) và .IPA (iOS)
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày

199.000 đ / tháng

Đăng ký ngay

Chuyên nghiệp

Bạn có 1 ứng dụng trên cả iOS và Android.

Thanh toán hàng năm

 • Tốc độ tải ứng dụng rất nhanh
 • Bảng điều khiển trên Tên miền riêng của bạn
 • Email SMTP theo Tên miền riêng của bạn
 • Không hạn chế giao diện và Module
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Tạo tự động file Studio (Android) và .IPA (iOS)
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày

299.000 đ / tháng

Đăng ký ngay

Nâng cao

Bạn có 5 ứng dụng trên cả iOS và Android.

Thanh toán hàng năm

 • Không hạn chế giao diện và Module
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Tạo tự động file .APK (Android) và .IPA (iOS)
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày

499.000 đ / tháng

Đăng ký ngay

Đại lý bán lại

Bạn có thể bán lại và Kiếm lời từ 30 ứng dụng trên cả iOS và Android.

Thanh toán hàng năm

 • Bảng điều khiển trên Tên miền riêng với Thương hiệu riêng của bạn
 • Email SMTP theo Tên miền riêng của bạn
 • Không hạn chế giao diện và Module
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Tạo tự động file .APK (Android) và .IPA (iOS)
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Đào tạo và hỗ trợ Đại lý liên tục
 • Tự quyết định giá bán của bạn

999.000 đ / tháng

Đăng ký ngay

Bán lại Không hạn chế

Bạn có thể bán lại KHÔNG HẠN CHẾ ứng dụng trên cả iOS và Android.

Thanh toán hàng năm

 • Bảng điều khiển trên Tên miền riêng với Thương hiệu riêng của bạn
 • Email SMTP theo Tên miền riêng của bạn
 • Tự đăng ký Khách hàng
 • Không hạn chế giao diện và Module
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS - Android
 • Tạo tự động file .APK (Android) và .IPA (iOS)
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Đào tạo và hỗ trợ Đại lý liên tục
 • Tự quyết định giá bán của bạn

2.999.000 đ / tháng

Đăng ký ngay

Ghi chú:

 • Giá chưa bao gồm thuế VAT 10% và thanh toán hàng năm;
 • Khách hàng cần đăng ký Tài khoản Nhà phát triển CH-Play Android (phí 25 đô/lần duy nhất - thanh toán trực tiếp cho Google) và Apple Store iOS (99 đô/năm - thanh toán trực tiếp cho Apple);
 • Không bao gồm phí tuỳ chỉnh riêng theo yêu cầu;

Liên hệ với AppTeng

Bạn muốn liên hệ với AppTeng? Chúng tôi muốn nghe các yêu cầu từ bạn. Đây là cách bạn có thể tiếp cận với chúng tôi.

Mở yêu cầu mới từ ngay

Gửi Email

Nhập tên đầy đủ của bạn
Nhập số điện thoại có thể liên hệ được với bạn.
Nhập địa chỉ Email có thể liên hệ được với bạn
Nhập các yêu cầu của bạn tại đây, cố gắng càng chi tiết càng tốt....

Tại Hà Nội

234 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm

Điều hướng bản đồ