Nền tảng tạo ứng dụng di động – AppTeng App

Không hạn chế thời gian Tạo và Thiết kế ứng dụng

Bạn được sử dụng nền tảng không hạn chế thời gian để Tạo, Thiết kế ứng dụng của mình. Chỉ phải thanh toán khi muốn Tạo và Tải về mã nguồn ứng dụng để xuất bản trên Android CH-Play và Apple Store.

Đăng ký tài khoản miễn phí Đăng nhập

Nền tảng ứng dụng Quản trị nội bộ Doanh nghiệp – AppTeng ERP

Bản Demo nền tảng

Xem bản dùng thử AppTeng ERP dưới vai trò Giám đốc Doanh nghiệp và Nhân viên với tất cả các tính năng đầy đủ.

Xem bản Demo ngay bây giờ

Nền tảng ứng dụng Quản trị Quan hệ Khách hàng.

Bản Demo nền tảng

Xem bản dùng thử AppTeng CRM dưới vai trò Khách hàng, Vai trò Nhân viên và Vai trò Giám đốc Doanh nghiệp với tất cả các tính năng đầy đủ

.

Xem bản demo ngay bây giờ

Nền tảng ứng dụng Lưu trữ đám mây cho Doanh nghiệp – AppTeng Cloud

Miễn phí 5 GB lưu trữ trọn đời

Đăng ký tài khoản mới để sở hữu Miễn phí 5 GB lưu trữ Đám mây Cloud của AppTeng trọn đời. Bạn chỉ phải trả tiền khi muốn sử dụng lưu trữ > 5 GB.

đăng ký tài khoản miễn phí

Nền tảng Chat Support trên Ứng dụng di động và Website – AppTeng Chat

Miễn phí 7 ngày

Đăng ký Tài khoản miễn phí để tích hợp vào Website của bạn và sử dụng miễn phí trong 7 ngày với tất cả tính năng.

Đăng ký tài khoản miễn phí

Tạo nhanh Website Thương mại điện tử và Giới thiệu Doanh nghiệp – WebTeng

Chọn từ hàng trăm mẫu giao diện và Đăng ký để sử dụng.

Bạn được sử dụng nền tảng không hạn chế thời gian để Tạo, Thiết kế ứng dụng của mình. Chỉ phải thanh toán khi muốn Tạo và Tải về mã nguồn ứng dụng để xuất bản trên Android CH-Play và Apple Store.

Bắt đầu ngay

Nền tảng ứng dụng Quản trị Nhân sự và Nguồn nhân lực – AppTeng Work

Miễn phí 15 ngày

Bạn được sử dụng nền tảng không hạn chế thời gian để Tạo, Thiết kế ứng dụng của mình. Chỉ phải thanh toán khi muốn Tạo và Tải về mã nguồn ứng dụng để xuất bản trên Android CH-Play và Apple Store.

Bắt đầu ngay

Nền tảng ứng dụng Quản trị chiến dịch Email Marketing – AppTeng Email

Miễn phí cơ bản

Bạn được sử dụng nền tảng không hạn chế thời gian để Tạo, Thiết kế ứng dụng của mình. Chỉ phải thanh toán khi muốn Tạo và Tải về mã nguồn ứng dụng để xuất bản trên Android CH-Play và Apple Store.

Bắt đầu ngay

Nền tảng ứng dụng Quản trị Tiếp thị đa kênh – AppTeng Ads

Miễn phí cơ bản

Bạn được sử dụng nền tảng không hạn chế thời gian để Tạo, Thiết kế ứng dụng của mình. Chỉ phải thanh toán khi muốn Tạo và Tải về mã nguồn ứng dụng để xuất bản trên Android CH-Play và Apple Store.

Bắt đầu ngay

Nền tảng ứng dụng Quản trị đào tạo và Trường học trực tuyến – AppTeng Edu

Bản Demo nền tảng

Bạn được sử dụng nền tảng không hạn chế thời gian để Tạo, Thiết kế ứng dụng của mình. Chỉ phải thanh toán khi muốn Tạo và Tải về mã nguồn ứng dụng để xuất bản trên Android CH-Play và Apple Store.

Bắt đầu ngay

Nền tảng ứng dụng Thương mại điện tử cho ngành ẩm thực – FoodTeng

Miễn phí trọn đời trên nền tảng Website

Đăng ký tài khoản miễn phí để bắt đầu Bán đồ ăn, thực phẩm, Nhận đặt bàn ngay hôm nay với tài khoản Miễn phí trọn đời trên nền tảng Website. Bạn chỉ phải trả tiền khi muốn Tạo và Xuất bản các ứng dụng di động riêng cho Khách hàng, cho người nhận & chốt đơn hàng và cho tài xế riêng vận chuyển giao hàng.

Bắt đầu ngay

Nền tảng ứng dụng Quản trị Kinh doanh cho chuỗi Cửa hàng – PosTeng

Miễn phí 15 ngày

Bạn được sử dụng nền tảng không hạn chế thời gian để Tạo, Thiết kế ứng dụng của mình. Chỉ phải thanh toán khi muốn Tạo và Tải về mã nguồn ứng dụng để xuất bản trên Android CH-Play và Apple Store.

Bắt đầu ngay

Nền tảng ứng dụng Tổng đài ảo cho Doanh nghiệp – AppTeng Tel

Bản Demo nền tảng

Bạn được sử dụng nền tảng không hạn chế thời gian để Tạo, Thiết kế ứng dụng của mình. Chỉ phải thanh toán khi muốn Tạo và Tải về mã nguồn ứng dụng để xuất bản trên Android CH-Play và Apple Store.

Bắt đầu ngay

Nền tảng ứng dụng Quản trị Phòng khám – Bệnh viện – AppTeng Medical

Bản Demo nền tảng

Xem bản dùng thử các Phiên bản khác nhau của Nền tảng ứng dụng Quản trị Phòng khám, Bệnh viện để lựa chọn phiên bản phù hợp với Cơ sở y tế của bạn nhất.

Xem bản Demo ngay bây giờ

Nền tảng Giao việc, giám sát và định vị di chuyển nhân viên – TengGo

Miễn phí 7 ngày

Bạn được sử dụng nền tảng không hạn chế thời gian để Tạo, Thiết kế ứng dụng của mình. Chỉ phải thanh toán khi muốn Tạo và Tải về mã nguồn ứng dụng để xuất bản trên Android CH-Play và Apple Store.

Bắt đầu ngay