Đồng bộ hoá

Cho dù bạn sử dụng trên bất cứ thiết bị nào, tất cả các nền tảng luôn được đồng bộ hoá dữ liệu thời gian thực.

Làm việc ở bất cứ đâu

Bạn – Khách hàng của bạn – Nhân viên của bạn luôn sẵn sàng làm việc ở bất cứ nơi đâu trên toàn thế giới.