Module Email Công ty

Module này tích hợp ứng dụng khách Hộp thư tại bảng điều khiển nền tảng AppTeng ERP và AppTeng CRRM .Module cho phép các nhân viên gửi / nhận / soạn thảo / sắp xếp Email tài khoản IMAP của họ, bên trong bảng điều khiển. Module kết nối với tài khoản IMAP có thể chấp nhận các kết nối […]

Module Lịch hẹn công việc

Module này giúp bạn hoặc nhân viên của bạn Tạo, lên lịch hẹn công việc một cách chi tiết và đầy đủ với tất cả các nội dung liên quan: Ngày, giờ, Địa điểm, Người tham dự, Nội dung cuộc hẹn….. Module giúp bạn và nhân viên có thể lên lịch các cuộc hẹn với khách hàng, […]

Module đồng bộ với WooCommerce trên Website WordPress

Module này cho phép bạn xem và quản lý cửa hàng WooCommerce trên Website WordPress của bạn từ trong nền tảng AppTeng CRM và AppTeng ERP. Các tính năng chính: Xem tất cả các đơn đặt hàng Xem tóm tắt các đơn đặt hàng Cập nhật trạng thái Đơn hàng Xóa đơn hàng Xem dữ […]

Module Cơ hội Kinh doanh từ Facebook

Module cho phép bạn đồng bộ hóa các Cơ hội kinh doanh từ Facebook của bạn thông qua các biểu mẫu của trang của bạn với các Cơ hội kinh doanh trên AppTeng ERP và AppTeng CRM. Sử dụng kết nối Facebook oAuth để cấp quyền truy cập vào Trang Facebook của bạn, cho phép các […]

Module Chiến lược Tài chính

Module này là Trợ lý lập kế hoạch chiến lược tài chính, dựa trên dữ liệu khách hàng để xác địnhvà phân tích thông tin quan trọng, giúp Công ty phát triển chiến lược mở rộng và phát triển mối quan hệ khách hàng hiện có. Module này giúp bạn tạo ra một kế hoạch […]

Module Đánh dấu công việc

Module này giúp bạn hoặc nhân viên sắp xếp, phân loại các công việc của mình trong danh sách Bookmark, để chúng có thể dễ dàng được nhóm / tìm kiếm và ưu tiên. Module này nhằm bổ trợ cho Module Công việc hiện có.Khi Module được kích hoạt, Menu mới sẽ xuất hiện ở […]

Liên hệ