Module Điều hướng của người dùng là Module tuỳ chọn cho AppTeng App giúp bạn tuỳ chỉnh các ứng dụng cho các nhu cầu chuyên biệt trong Công ty của mình. Đây là các Module Tuỳ chọn, có nghĩa là bạn có thể tự quyết định bổ sung hoặc không trên ứng dụng của mình.

Module này giúp người dùng ứng dụng của bạn lưu các Module chính và Module phụ yêu thích trong ứng dụng của bạn, nó tạo ra nút đơn giản ở cuối mỗi Module mà người dùng truy cập và họ có thể lưu các Module này vào danh sách truy cập nhanh.

Các tính năng chính :

  • Chạm vào nút Truy cập nhanh trên bất kỳ Module, Trang nào để lưu nó dưới dạng Truy cập nhanh.
  • Menu Truy cập nhanh riêng biệt để truy cập tất cả các Module, trang đã lưu
  • Sử dụng Menu Truy cập nhanh sẽ đưa người dùng đến Module, Trang tương ứng
  • Cách dễ dàng để người dùng tạo danh sách động các Module, Trang họ thích
  • Module này hoạt động với tất cả các Module / Trang người dùng có thể truy cập trên ứng dụng
  • Nhấn lại nút yêu thích trên bất kỳ Module, Trang nào sẽ xóa khỏi danh sách đã lưu
  • Nhiều cài đặt khác nhau để tùy chỉnh giao diện

Chi phí bổ sung Module là 10.000.000 đồng / năm / tài khoản

Đăng ký triển khai Module này trên ứng dụng

Liên hệ với chúng tôi qua các kênh dưới đây để triển khai ngay.

Mở yêu cầu mới ngay

Gửi Email

Nhập tên đầy đủ của bạn
Nhập số điện thoại có thể liên hệ được với bạn.
Nhập địa chỉ Email có thể liên hệ được với bạn
Nhập các yêu cầu của bạn tại đây, cố gắng càng chi tiết càng tốt....

Tại Hà Nội

234 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm

Điều hướng bản đồ