Module này giúp bạn và Nhân viên Công ty có thể nhanh chóng kết nối với nhau qua nhiều Kênh: Viber, Messenger của Fecebook, WhatsApp và Email.

Module cũng cho phép khách hàng liên hệ trực tiếp với bạn thông qua tất cả các tùy chọn có sẵn, trực tiếp từ tài khoản của họ.

Liên hệ