Module này giúp bạn có thể tự thiết kế các Mẫu Email thông báo Công việc cho quản trị Nội bộ trong Công ty của bạn bằng Trình Kéo và Thả. Bạn có thể tạo ra nhiều mẫu Email đẹp, sáng tạo cho công việc của mình.

Module này là một công cụ thiết kế giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh các email mà bạn gửi cho khách hàng và nhân viên của bạn; ví dụ: Email xác nhận đơn hàng được gửi cho tất cả khách hàng khi họ mua hàng.

Module không tự gửi bất kỳ Email nào mà thay vào đó nâng cấp các thông báo Email mặc định có sẵn trên hệ thống với các thiết kế chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều.

Các mẫu Email chưa được chỉnh sửa trên hệ thống sẽ vẫn được gửi dưới dạng Email mặc định, không có thay đổi, vì vậy bạn nên mở và lưu (ít nhất là các mẫu quan trọng nhất) trên Module này ngay sau khi cài đặt.

Liên hệ