Module này giúp bạn hoặc nhân viên của bạn Tạo, lên lịch hẹn công việc một cách chi tiết và đầy đủ với tất cả các nội dung liên quan: Ngày, giờ, Địa điểm, Người tham dự, Nội dung cuộc hẹn…..

Module giúp bạn và nhân viên có thể lên lịch các cuộc hẹn với khách hàng, lên lịch từ các Form bên ngoài từ nhiều Website và quản lý các cuộc hẹn của bạn một cách dễ dàng.

Module được thiết kế để tạo các cuộc hẹn nhanh chóng để dễ dàng liên lạc với các liên hệ của bạn và bạn cũng có thể bao gồm nhân viên như người tham dự, nội dung làm việc, mô tả, ngày và thời gian và nhiều tính năng khác.

Khách hàng truy cập các Website của bạn có thể trực tiếp yêu cầu một cuộc hẹn.

Lịch hẹn cũng có thể được tạo với thời gian bắt đầu và địa điểm cụ thể với tùy chọn bao gồm: Nội bộ, Khách hàng hoặc Khách hàng tiềm năng và có thể bao gồm các nhân viên khác cùng thực hiện. 

Module rất linh hoạt với thiết kế đơn giản đẹp mắt và dễ sử dụng, cung cấp các tùy chọn dưới dạng Form bên ngoài có thể được nhúng (thêm) vào bất kỳ Website nào.

Module này cũng bao gồm các yêu cầu liên hệ như là tùy chọn bổ sung Lịch hẹn mà khách hàng hoặc Nhân viên có thể yêu cầu, bởi vì có thể không phải tất cả khách hàng đều ở Việt Nam.

Yêu cầu liên hệ có thể được quản lý từ quản trị viên hoặc người có trách nhiệm đối với cuộc gọi.

Yêu cầu liên hệ có thể được chỉ định để quản lý riêng lẻ và ghi chú. Tùy chọn này có thể được bật / tắt theo nhu cầu của bạn. Trường tùy chỉnh, theo dõi Email và phản hồi từ cũng có sẵn và hỗ trợ các Thông báo và Email trực tiếp.

Các tính năng chính:

 • API lịch Google
 • Gọi lại
 • Yêu cầu gọi lại
 • Gọi lại của người được giao
 • Ghi chú cuộc gọi lại
 • Trường tùy chỉnh
 • Theo dõi Email
 • Chuyển đổi thành công việc (có thể liên quan đến Dự án, Hóa đơn, Khách hàng, Báo giá, Hợp đồng, Hỗ trợ, Chi phí, Cơ hội kinh doanh và Dự toán)
 • Khách hàng với các cuộc hẹn đã hoàn thành có thể thêm đánh giá phản hồi và nhận xét. Nhân viên có thể yêu cầu nhận xét.
 • Form nhúng (iFrame) vào bất kỳ Website nào của bạn (có thể được thêm vào nhiều Website)
 • Phân quyền nhân viên (Chế độ Xem chung, Chế độ xem riêng, Chỉnh sửa, Xóa)
 • Thông báo đẩy trực tiếp (Nhắc nhở, Cuộc hẹn mới, Cuộc hẹn bị hủy, Yêu cầu Hủy, Cập nhật, Thông báo phản hồi, Thông báo cuộc gọi lại)
 • Đồng bộ lịch hẹn hôm nay
 • Tùy chọn để chỉnh sửa cuộc hẹn
 • Tùy chọn để xóa cuộc hẹn
 • Tùy chọn để hủy cuộc hẹn
 • Tùy chọn đặt bộ lọc bảng mặc định
 • Tùy chọn khách hàng để đăng nhập đặt lịch hẹn hoặc không cần đăng nhập
 • Lịch Sự kiện
 • Ghi chú lịch hẹn
 • Phân loại lịchhẹn
 • Tuỳ chỉnh màu sắc kiểu lịch sự kiện trong khu vực nhân viên và khách hàng
 • Lịch hẹn trực tiếp từ khu vực khách hàng
 • Tổng quan lịch hẹn
 • Chế độ xem lịch hẹn chung riêng biệt cho URL ứng dụng khách công khai bên ngoài (với has và ID riêng biệt)
 • Chế độ xem lịch hẹn chung dành riêng cho nhân viên nội bộ
 • Chỉ định nhiều nhân viên tham dự
 • Lịch hẹn nội bộ (theo Danh bạ)
 • Lịch hẹn nội bộ ( Cơ hội Kinh doanh)
 • Lịch hẹn bên ngoài
 • Form iFrame bên ngoài (Liên hệ)
 • Thông báo SMS và thông báo nhắc nhở
 • Email Thông báo và Email nhắc hẹn.
 • Gửi lời nhắc sớm
 • Nhật ký truy cập
 • Hẹn lại lịch hẹn (Đánh dấu là Đang thực hiện)
 • Mẫu thư điện tử
  • Đồng ý lịch hẹn (Nhân viên và người tham dự)
  • Luộc hẹn đã bị hủy bỏ (Nhân viên và người tham dự)
  • Đồng ý lịch hẹn (Liên hệ)
  • Huỷ lịch hẹn (Liên hệ)
  • Lời nhắc lịch hẹn (Nhân viên và người tham dự)
  • Lời nhắc hẹn (Liên hệ)
  • Cuộc gọi lại được gán (Nhân viên)
  • Gọi lại mới (Nhân viên)
  • Phản hồi nhận được (Nhân viên)
  • Phản hồi được cập nhật (Nhân viên)
 • Mẫu SMS
  • Lưu ý: Đảm bảo rằng tất cả các mẫu SMS của bạn trong Cài đặt-> Cài đặt-> SMS chứa đầy một số nội dung như được nêu trong ví dụ bên dưới hoặc SMS sẽ không được gửi nếu mẫu SMS của bạn trống.
  • Đồng ý lịch hẹn (Liên hệ)
  • Huỷ lịch hẹn(Liên hệ)
  • Lời nhắc lịch hẹn (Liên hệ)
 • Bảng điều khiển Lịch hẹn hôm nay
  • Thêm tiện ích lịch hẹn ngày hôm nay vào bảng điều khiển của bạn
 • Tất cả các lịch hẹn của bạn được hiển thị và đồng bộ hóa với lịch của bạn
  • Trực tiếp tạo và xem lịch hẹn từ lịch
  • Màu sắc riêng cho Lịch sự kiện
 • Thao tác ngày giờ linh hoạt
  • Thông báo giờ và ngày bận rộn
  • Cũng có sẵn ở dạng bên ngoài
 • Thông báo qua Email và SMS:
  • Gửi thông báo Email và SMS đến người liên hệ / người đi cùng khi tạo, đồng ý hoặc chỉnh sửa lịch hẹn hiện tại
  • Mẫu Email cho các lịch hẹn
  • Nội dung và chủ đề tùy chỉnh
  • Trường tùy chỉnh
  • Phản hồi
  • Gọi lại
  • Mẫu Email quản trị viên tùy chỉnh và SMS
  • Xác nhận lịch hẹn
  • Hủy lịch hẹn
  • Nội dung HTML thông qua trình soạn thảo TinyMCE trong mẫu Email
  • Các trạng thái tùy chỉnh cho các trạng thái khác nhau của các cuộc hẹn: đang chờ xử lý, đồng ý, hủy bỏ, xác nhận, sắp tới
  • Các trường gộp mẫu, trong các mẫu SMS và Email
 • Bộ lọc tìm kiếm
  • Tất cả
  • Đồng ý
  • Không đồng ý
  • Đã hủy
  • Đã kết thúc
 • Tìm kiếm trực tiếp, cơ hội kinh doanh
 • Theo nguồn: Nội bộ (Liên hệ) / Bên ngoài / Khách hàng tiềm năng (Có thể được đánh dấu là Bên ngoài từ CRM bên trong hoặc Liên hệ bên ngoài từ bất kỳ Website nào bạn đã thêm Form nhúng)
 • Thông báo đã đến lịch hẹn
 • Ngày bận rộn (có thể bị vô hiệu hóa)
 • Giao diện Bootstrap đáp ứng

Liên hệ