Module này giúp bạn nhanh chóng tích hợp SMS Brand-name với Công ty của bạn dưạ trên Cổng quốc tế Sendin-Blue, để có thể gửi thông báo Công việc hàng ngày cho Nhân viên của bạn, nó cũng có thể gửi các tin nhắn quan trọng cho khách hàng khi bạn sử dụng hệ thống AppTeng CRM.

Chi phí tin nhắn SMS Brand-name quốc tế vào khoảng 850 đồng/SMS, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn cấu hình và thực hiện thanh toán cho chi phí hàng tháng. Bạn cũng có thể gửi SMS cho nhân viên hoặc khách hàng của bạn ngay cả khi họ ở nước ngoài (tính năng quốc tế) với chi phí rất thấp. Bạn cũng không cần mua số điện thoại để thực hiện gửi SMS.

Nhật ký SMS sẽ được lưu trữ trong Bảng điều khiển nền tảng AppTeng và Bảng điều khiển Sendin-Blue

Tất cả tin nhắn SMS có sẵn trên nền tảng đều khả dụng và bạn cũng có thể gửi SMS riêng cho khách hàng của mình từ bảng quản trị. 

Các tin nhắn SMS bao gồm:

 • Thông báo công nợ
 • Thông báo đã nhận thanh toán
 • Thông báo hết hạn báo giá
 • Ý kiến mới về báo giá (cho khách hàng)
 • Ý kiến mới về báo giá (cho nhân viên)
 • Ý kiến mới về Dự toán (cho khách hàng)
 • Ý kiến mới về Dự toán (cho nhân viên)
 • Ý kiến mới về Hợp đồng (cho khách hàng)
 • Ý kiến mới về Hợp đồng (cho nhân viên)
 • Thông báo hết hạn hợp đồng
 • Nhắc nhở nhân viên
 • Và bất cứ tin nhắn nào bạn tạo….

Liên hệ